X edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł" - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

X edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł"

Data publikacji 10.04.2017

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" przypomina o trwającej X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2017 roku.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" przypomina o trwającej X edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2017 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji, a jego celem jest:

- podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;

- zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze;

- promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza, a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru.

Kandydatury nadesłane po 31 maja 2017 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

W dotychczasowych edycjach Konkursu "Policjant, który mi pomógł" wyróżniono 45 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji z całej Polski, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i skutecznością w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Tradycyjnie Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu, podczas centralnych obchodów Dnia Policji.

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.policjant.niebieskalinia.pl/