Tour de Pologne – utrudnienia w ruchu - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Tour de Pologne – utrudnienia w ruchu

Data publikacji 25.07.2017

W poniedziałek 31 lipca i we wtorek 1 sierpnia br. przez powiat bieruńsko-lędziński przebiegać będą dwa etapy 74 międzynarodowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. W związku z tym wydarzeniem powstaną czasowe utrudnienia w ruchu. Apelujemy do kierowców, by w tych dniach wyjazdy planować przed, bądź po planowanym czasie zamknięcia dróg.

W poniedziałek 31 lipca br. będzie miał miejsce 3 etap Tour de Pologne: Jaworzno – Szczyrk. Trasa tego etapu została wytyczona m.in. przez teren Imielina i Chełmu Śląskiego. Utrudnienia w ruchu wystąpią na drogach wojewódzkich DW 934 (ulice Imielińska i Chełmska) i DW 780 (ulica Górnośląska). Trasa ta na czas przejazdu peletonu zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Wjazd na teren Imielina od strony Mysłowic organizator przewiduje na godz. 15.30. Planowany całkowity czas zamknięcia tej trasy zawiera się w godzinach od 14.30 do 16.00. Do czasu przejazdu peletonu, w miarę możliwości na DW 934 oraz DW 780 dopuszczalny będzie ruch poprzeczny, co oznacza, że ulice Imielińską, Chełmską i Górnośląską będzie można „przeciąć”, jednak w żadnym wypadku nie będzie dopuszczalne poruszanie się w jej ciągu, czyli podłużnie.

We wtorek 1 sierpnia br. utrudnienia w ruchu wystąpią natomiast w Bieruniu, Lędzinach i Chełmie Śląskim. Trasa 4 etapu Tour de Pologne Zawiercie – Zabrze przebiegać będzie bowiem przez te właśnie miejscowości. Czasowo z ruchu wyłączone zostaną następujące ulice: drogi wojewódzkie DW 780 i DW 934 (Kopciowice) tj. ul. Górnośląska, następnie Chełmska do ul. Śląskiej. W Lędzinach ulice Odrodzenia, Goławiecka do Górek, następnie Szenwalda, Jagiellońska do skrzyżowania z ul. Pokoju, dalej ul. Lędzińska w kierunku DK 44. W Bieruniu droga przemysłowa Fiata, Oświęcimska w kierunku Rynku, Chemików, Wita, Złoty Łan, Trzcinowa do ul. Bieruńskiej, skąd peleton wjedzie na teren miasta Tychy. Wjazd kolarzy na teren Chełmu Śląskiego od strony Chełmka przewidywany jest na godzinę 15.00. Planowany całkowity czas zamknięcia trasy zawiera się w godzinach od 14.00 do 16.00. Podobnie jak dzień wcześniej, do czasu przejazdu peletonu dopuszczalny będzie ruch poprzeczny pojazdów.

Szersze informacje dotyczące tras poszczególnych etapów wyścigu można także uzyskać na oficjalnej stronie wyścigu Tour de Pologne pod adresem: www.tourdepologne.pl.

W trakcie wyścigu i zamknięcia tras poszczególnych jego etapów zalecamy objazdy. Apelujemy do kierowców o taką organizację wyjazdów, aby przez miejsca wyznaczone do wyścigu przejeżdżać przed, bądź po planowanym czasie zamknięcia drogi. Apelujemy również o zachowanie ostrożności, rozsądku i stosowanie się do poleceń policjantów i innych osób wyznaczonych do zabezpieczenia wyścigu.