Z młodzieżą o handlu ludźmi - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Z młodzieżą o handlu ludźmi

Data publikacji 24.10.2017

Policjant zajmujący się profilaktyką społeczną i dzielnicowy rejonu nr 2 w Bieruniu, spotkali się z uczniami bieruńskiego zespołu szkół. W związku z przypadającym na 18 października Europejskim Dniem Przeciwko Handlowi Ludźmi mundurowi przeprowadzili dla młodzieży prelekcje o tej tematyce.

Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa. To przestępstwo polegające na odebraniu wolności tym, którzy padają jego ofiarą i wykorzystaniu ich w celu osiągnięcia korzyści. Na próbę zwerbowania przez grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi szczególnie narażeni są ludzie o trudnym położeniu, słabo wykształceni, bezrobotni, nie mający wystarczających środków do życia, a także wszyscy ci, którzy planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. O tym, jak uniknąć tego procederu i nie wpaść w pułapkę przestępców opowiadał uczniom trzecich klas Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu asp. sztab. Szymon Jeleń. Podczas spotkań policjant zaprezentował młodzieży kilka filmów o treściach związanych z handlem ludźmi, które wymagały zaangażowania odbiorców i układania losów bohaterów. Dzięki temu młodzi ludzie mieli okazję dowiedzieć się, jakie zachowania mogą świadczyć o procederze związanym z handlem ludźmi oraz przekonać się, jak ważna jest postawa i pomoc świadków. Prelekcje odbyły się w dniach 19 i 20 października br. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie w nich uczestniczyli.

  • Prelekcja w PZS-ie
  • Prelekcja w PZS-ie
  • Prelekcja w PZS-ie