Trwają działania "NURD" - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Trwają działania "NURD"

Data publikacji 27.11.2017

Dzisiaj od wczesnych godzin rannych policjanci z drogówki prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Akcja pk. „NURD” - czyli Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego rozpoczęła się o godzinie 6.00 i trwać będzie do 22.00.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd jadący z dużą prędkością praktycznie nie mają szans na przeżycie. Działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na uświadamianie i uwrażliwianie uczestników ruchu drogowego na potrzebę i konieczność wzajemnych pozytywnych relacji, co w efekcie powinno skutkować poprawą bezpieczeństwa w tym obszarze. W ramach działań stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.