Aktualności

Policjanci spotkali się z pracownikami ośrodków pomocy społecznej

Data publikacji 14.12.2017

W bieruńskiej komendzie odbyło się spotkanie policjantów dochodzeniowo-śledczych z przedstawicielami miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej działających na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych algorytmów postępowania w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych.

Zainicjowane przez bieruńskich mundurowych spotkanie było wynikiem nowelizacji przepisów regulujących kwestię przestępstwa niealimentacji (art. 209 kodeksu karnego), która weszła w życie z dniem 31 maja br. Zaostrzenie przepisów karnych w tym zakresie pozwala na skuteczniejszą egzekucję alimentów. Zanim jednak sprawa przeciwko osobie uchylającej się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego trafi do sądu, śledczy pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie, w którym dużą rolę odgrywa współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej. To ta instytucja udziela świadczeń rodzinnych albo pieniężnych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Spotkanie mundurowych, którzy na co dzień prowadzą m.in. dochodzenia związane z przestępstwem niealimentacji, z pracownikami miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej działających na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, miało na celu wypracowanie rozwiązań, które usprawnią ściganie dłużników alimentacyjnych na każdym etapie postępowania. Obie strony uczestniczące w spotkaniu wymieniły się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasowej współpracy. Spotkanie poprowadził Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - asp. szt. Krzysztof Jurczyk.

  • Spotkanie w KPP Bieruń
  • Spotkanie w KPP Bieruń
  • Spotkanie w KPP Bieruń