Edukacja młodych kierowców - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Edukacja młodych kierowców

Data publikacji 15.12.2017

Policjanci z bieruńskiej komendy spotkali się z uczniami zespołów szkół w Lędzinach i w Bieruniu. Mundurowi przeprowadzili prelekcje na temat kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Spotkania były okazją do omówienia różnic pomiędzy przestępstwami a wykroczeniami związanymi z jazdą „na podwójnym gazie” oraz uświadomienia młodym kierowcom, jak poważne konsekwencje niesie za sobą to nieodpowiedzialne zachowanie. Prezentację przygotował i omówił z młodzieżą Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu nadkom. Grzegorz Kocjan.

Co oznacza stan po użyciu alkoholu, a co stan nietrzeźwości w świetle przepisów związanych z kierowaniem pojazdami? Jakie są konsekwencje prawne kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, a jakie spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości? Jak łatwo utracić uprawnienia do kierowania? Jakie zakazy i ograniczenia czekają pijanego kierowcę, który decyduje się usiąść za kierownicą? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z kierowaniem pojazdem pod wpływem alkoholu poznali uczniowie klas trzecich i czwartych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach – w dniu 28 listopada br. i Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu – w dniu wczorajszym tj. 14 grudnia br. Prelekcje na ten temat przeprowadzili dla młodzieży policjanci z bieruńskiej komendy. Celem spotkania było uwrażliwienie młodych ludzi, którzy od niedawna posiadają, bądź niebawem zdobędą prawo jazdy, na negatywne lecz bardzo często spotykane zjawisko jazdy pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Prezentacja, którą poprowadził Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu nadkom. Grzegorz Kocjan, poparta była niechlubnymi przykładami, z jakimi policjant spotkał się w czasie wieloletniej służby. Podczas spotkania z mundurowymi, uczniowie przy użyciu specjalnych okularów mogli sprawdzić, jak widzi nietrzeźwy kierowca. Policjanci przybliżyli też młodzieży sposób działania urządzeń do pomiaru stanu trzeźwości, a chętni mogli je wypróbować w sposób praktyczny. Prelekcje odbyły się w ramach profilaktycznych programów: „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Nie bądź następny”, „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

 • Prelekcja w PZS Lędziny
 • Prelekcja w PZS Lędziny
 • Prelekcja w PZS Lędziny
 • Prelekcja w PZS Lędziny
 • Prelekcja w PZS Lędziny
 • Prelekcja w PZS Lędziny
 • Prelekcja w PZS Lędziny
 • Prelekcja w PZS Lędziny
 • Prelekcja w PZS Bieruń
 • Prelekcja w PZS Bieruń
 • Prelekcja w PZS Bieruń
 • Prelekcja w PZS Bieruń
 • Prelekcja w PZS Bieruń
 • Prelekcja w PZS Bieruń
 • Prelekcja w PZS Bieruń