Przyjęcia do służby w Policji w 2018 roku - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Przyjęcia do służby w Policji w 2018 roku

Data publikacji 02.02.2018

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podpisał ogłoszenie w sprawie realizacji przyjęć w 2018 roku kandydatów do służby w jednostkach Policji województwa śląskiego.

Terminy i limity przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2018 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla województwa śląskiego następująco:

  • 20 marca - 20 osób;
  • 16 kwietnia - 50 osób;
  • 2 lipca - 80 osób;
  • 24 września – 160 osób;
  • 7 listopada – 40 osób;
  • 27 grudnia – 150 osób.

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).