Działania „NURD” - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Działania „NURD”

Data publikacji 06.02.2018

Jutro policjanci ruchu drogowego będą prowadzić działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Ogólnokrajowa akcja pk. „NURD” - czyli Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego rozpocznie się o godzinie 6.00 i trwać będzie do 22.00.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd jadący z dużą prędkością praktycznie nie mają szans na przeżycie. Działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.