Aktualności

Podsumowanie rocznej pracy policjantów ruchu drogowego

Data publikacji 13.02.2018

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu podsumowali efekty pracy osiągnięte w 2017 roku. Naczelnik wydziału asp. sztab. Paweł Bujak zreferował kierownictwu jednostki wyniki osiągnięte przez podległych policjantów oraz przedstawił stan bezpieczeństwa za ubiegły rok.

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu odbyła się odprawa roczna – podsumowanie efektów pracy osiągniętych przez bieruńskich policjantów ruchu drogowego w 2017 roku. W odprawie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu, nadzorujący pion ruchu drogowego – nadkom. Grzegorz Kocjan oraz kierownictwo i policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Praca drogówki została przedstawiona w oparciu o przygotowane zestawienia statystyczne, które zaprezentował Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego asp. szt. Paweł Bujak. Naczelnik omówił również stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Praca policjantów z drogówki została bardzo dobrze oceniona. Szef bieruńskiej komendy i naczelnik wydziału podziękowali policjantom za osiągnięte wyniki, a także wskazali kierunki działań, cele i priorytety na najbliższy rok.

  • Slajd z prezentacji
  • Policjanci na odprawie rocznej ruchu drogowego
  • Policjanci na odprawie rocznej ruchu drogowego
  • Slajd z prezentacji
  • Policjanci na odprawie rocznej ruchu drogowego
  • Policjanci na odprawie rocznej ruchu drogowego