Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 19.02.2018

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

W związku z tygodniem pomocy pokrzywdzonym w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu wprowadzono dyżury, w ramach których policjanci będą udzielać porad osobom, które padły ofiarą przestępstwa. Do niedzieli 25 lutego bieruńscy mundurowi swoją wiedzą i doświadczeniem będą służyć wszystkim zainteresowanym, według następującego harmonogramu:

  • 19 lutego w godzinach 7.00-14.00 porad będzie udzielał Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego asp. szt. Krzysztof Jurczyk
  • 20 lutego w godzinach 7.00-14.00 – Naczelnik Wydziału Prewencji asp. szt. Jakub Momot
  • 21 lutego w godzinach 8.00-14.00 – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu nadkom. Grzegorz Kocjan
  • 22 lutego w godzinach 13.00-20.00 – Naczelnik Wydziału Kryminalnego asp. szt. Piotr Gancarczyk
  • 23 lutego w godzinach 7.00-14.00 - Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego asp. szt. Krzysztof Jurczyk
  • 24 lutego w godzinach 7.00-14.00 – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu nadkom. Grzegorz Kocjan
  • 25 lutego w godzinach 7.00-14.00 – Ekspert Wydziału Prewencji podinsp. Andrzej Mrówka