Działania dla poprawy bezpieczeństwa pieszych - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Działania dla poprawy bezpieczeństwa pieszych

Data publikacji 13.04.2018

Bieruńscy policjanci ruchu drogowego, wspierani przez kolegów z pszczyńskiej jednostki, przeprowadzili wczoraj działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu bieruńsko-lędzińskiego, szczególnie zaś w rejonach przejść dla pieszych. W trakcie działań można było napotkać więcej policyjnych patroli, a wśród nich radiowóz z pszczyńskiego taboru wyposażony w videorejestrator.

Wczorajsza akcja została przeprowadzona w ramach Planu działań Policji woj. śląskiego na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2017-2020. Wzięło w niej udział 6 patroli ruchu drogowego z jednostek w Bieruniu i Pszczynie. Głównym celem działań było dyscyplinowanie kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi szczególną uwagę zwracali na przestrzeganie przez kierowców ograniczeń prędkości w rejonach przejść dla pieszych, a także stosowanie się do zakazu wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Bardzo skutecznym okazał się videorejestrator, w który wyposażony był jeden z pszczyńskich radiowozów biorących udział w działaniach. W wyniku 8-godzinnej akcji policjanci ujawnili 42 wykroczenia związane z bezpieczeństwem pieszych. W 36 przypadkach kierowcy zostali ukarani mandatami, w stosunku do 3 mundurowi zastosowali pouczenia. 3 wykroczenia związane z nieprawidłowym parkowaniem swój finał będą miały w sądzie, gdzie trafią wnioski o ukaranie tych kierowców.

  • Policjant ruchu drogowego na działaniach
  • Policjant ruchu drogowego na działaniach
  • Policjant ruchu drogowego na działaniach
  • Policjant ruchu drogowego na działaniach
  • Policjant ruchu drogowego na działaniach
  • Policjant ruchu drogowego na działaniach