Działania "Kaskadowy pomiar prędkości" - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Działania "Kaskadowy pomiar prędkości"

Data publikacji 13.04.2018

Już w najbliższy poniedziałek tj. 16 kwietnia, bieruńscy policjanci będą prowadzić ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości, poprzez prowadzenie kontroli na tej samej drodze, ale w różnych miejscach.

Poniedziałkowe działania rozpoczną się o godzinie 6.00 i trwać będą do 22.00. Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi.

Tego typu wzmożone działania prowadzone przez policjantów ruchu drogowego mają m.in. charakter prewencyjny. Natomiast kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać muszą liczyć się z konsekwencjami.

Pamiętajmy, że skuteczną ochroną przed konsekwencjami jest jazda zgodna z przepisami ruchu drogowego.

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.