"Dzielnicowy bliżej nas" - ankieta - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

"Dzielnicowy bliżej nas" - ankieta

Data publikacji 25.09.2018

W związku z nową koncepcją pracy dzielnicowych "Dzielnicowy bliżej nas" policjanci diagnozują oczekiwania społeczeństwa związane z bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania, pracy, wypoczynku. Po raz kolejny zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do wypełnienia krótkiej ankiety, która pomoże dzielnicowym opracować zadania priorytetowe na kolejne półrocze.

"Dzielnicowy bliżej nas" to formuła pracy dzielnicowych. Jednym z jej założeń jest diagnozowanie oczekiwań społecznych i analiza zagrożeń w rejonach służbowych. Na tej podstawie każdy dzielnicowy, w cyklach półrocznych, przygotowuje plan działania priorytetowego, dążąc do osiągnięcia zakładanych celów. Bieruńscy dzielnicowi po raz kolejny przystąpili do prowadzenia rozpoznania terenu pod względem zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu wyeliminowania lub zminimalizowania wskazanego lub zdiagnozowanego zagrożenia. Diagnoza oczekiwań społecznych nie jest jednak możliwa bez udziału samych zainteresowanych. Dlatego też zwracamy się do mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego o współpracę i pomoc w opracowaniu priorytetów. W tym celu należy wypełnić znajdującą się poniżej, krótką anonimową ankietę. Każdy, komu nie jest obojętny stan bezpieczeństwa w rejonie swojego miejsca zamieszkania może przyczynić się do jego poprawy udzielając kilku prostych informacji. Ankiety w formie papierowej znajdują się również w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu i w miejscach użytku publicznego powiatu bieruńsko-lędzińskiego (urzędy, ośrodki pomocy społecznej, domy kultury, świetlice środowiskowe, biblioteki itp.). Rozpoznanie prowadzone będzie od dnia dzisiejszego tj. 25 września do 1 października br.

Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z dzielnicowymi KPP Bieruń za pośrednictwem aplikacji mobilnej "Moja komenda". W przypadkach nie cierpiących zwłoki można również skorzystać z nowego narzędzia, jakim jest "Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa".

ankieta