By droga do szkoły była bezpieczna - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

By droga do szkoły była bezpieczna

Data publikacji 08.10.2018

Od pierwszych dni września bieruńscy policjanci szczególną opieką otaczają dzieci rozpoczynające rok szkolny. Mundurowi przypominają najmłodszym jak prawidłowo poruszać się po drogach. Odświeżają dzieciom obowiązujące przepisy i udzielą ważnych rad.

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” bieruńscy policjanci odwiedzają placówki oświatowe i spotykają się z dziećmi i młodzieżą. Celem tych spotkań jest kształtowanie i propagowanie właściwych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa. Prelekcji na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły mieli okazję wysłuchać najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bojszowach. Policjant ruchu drogowego, który przygotował pogadankę dla pierwszoklasistów przypomniał dzieciom, że przechodzić przez jezdnię należy tylko w miejscach do tego wyznaczonych, po uprzednim upewnieniu się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pojazd. Mundurowy starał się wyczulić najmłodszych, by nigdy nie wchodzili na jezdnię spoza pojazdu, czy innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi. Stróż prawa przypomniał też pierwszoklasistom o zakazie przebiegania przez jezdnię. Dzieci dowiedziały się ponadto, jak ważną kwestią jest noszenie odblasków i na czym polega ograniczone zaufanie w kontaktach z nieznajomymi.

Odrębną prelekcję policjant przeprowadził dla uczniów klas czwartych, którzy już niebawem będą mogli przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Podczas tej pogadanki mundurowy przybliżył dzieciom podstawowe przepisy dotyczące ruchu rowerowego, konsekwencje prawne wynikające z niestosowania się do tych przepisów, a także omówił jakie umiejętności i wiedzę muszą opanować zanim przystąpią do egzaminu.

  • Policjant i dzieci na prelekcji
  • Policjant i dzieci na prelekcji
  • Policjant i dzieci na prelekcji
  • Policjant i dzieci na prelekcji
  • Policjant i dzieci na prelekcji
  • Policjant i dzieci na prelekcji