Aktualności

Podsumowanie pracy bieruńskich policjantów w 2018 roku

Data publikacji 10.01.2019

W Urzędzie Miasta Lędziny odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu w roku 2018. Głównym tematem spotkania było omówienie uzyskanych wyników, które kierownictwo bieruńskiej jednostki przedstawiło Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariuszowi Krzystyniakowi.

Wczoraj w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Lędzinach odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę bieruńskich policjantów za 2018 rok. Uczestniczyli w niej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz Krzystyniak, Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu insp. Sławomir Sałbut, Pierwszy Zastępca szefa bieruńskiego garnizonu podinsp. Grzegorz Kocjan, Przewodnicząca Rady Powiatu Anna Kubica, Prokurator Rejonowy w Tychach Monika Stalmach-Ćwikowska, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Mysłowicach Dorota Gądzik, przedstawiciele powiatowych władz samorządowych, Komendant Straży Miejskiej w Lędzinach, a także kierownictwo, policjanci i pracownicy cywilni bieruńskiej komendy. Podczas multimedialnej prezentacji dokonano oceny realizacji priorytetów i mierników nakreślonych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na 2018 rok. Zreferowane szefowi śląskiego garnizonu wyniki pracy zrealizowanej przez bieruńskich policjantów przez cały ubiegły rok zostały ocenione jako bardzo dobre zarówno przez mł. insp. Mariusza Krzystyniaka jak i szefowe obu prokuratur. Po prezentacji głos zabrali zaproszeni goście, którzy współpracę z bieruńskimi stróżami prawa ocenili zadowalająco. Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu podziękował wszystkim policjantom bieruńskiej komendy za pracę i zaangażowanie w walkę z przestępczością, a przedstawicielom lokalnych władz za dobrą współpracę i finansowe wsparcie. Słowa podziękowania dla wszystkich bieruńskich policjantów, którzy pracują na tak dobre wyniki wyraził też szef śląskiego garnizonu.

 • Policjanci na odprawie rocznej w Urzędzie Miasta Lędziny
 • Policjanci, samorządowcy i goście na odprawie rocznej w Urzędzie Miasta Lędziny
 • Policjanci, samorządowcy i goście na odprawie rocznej w Urzędzie Miasta Lędziny
 • Policjanci, samorządowcy i goście na odprawie rocznej w Urzędzie Miasta Lędziny
 • Policjanci, samorządowcy i goście na odprawie rocznej w Urzędzie Miasta Lędziny
 • Policjanci, samorządowcy i goście na odprawie rocznej w Urzędzie Miasta Lędziny
 • Policjanci, samorządowcy i goście na odprawie rocznej w Urzędzie Miasta Lędziny
 • Policjanci, samorządowcy i goście na odprawie rocznej w Urzędzie Miasta Lędziny
 • Policjanci, samorządowcy i goście na odprawie rocznej w Urzędzie Miasta Lędziny
 • Policjanci, samorządowcy i goście na odprawie rocznej w Urzędzie Miasta Lędziny
 • Policjanci, samorządowcy i goście na odprawie rocznej w Urzędzie Miasta Lędziny
 • Policjanci, samorządowcy i goście na odprawie rocznej w Urzędzie Miasta Lędziny