Uroczyste obchody Święta Policji w Bieruniu - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Aktualności

Uroczyste obchody Święta Policji w Bieruniu

Data publikacji 15.07.2020

Wczoraj na placu przed Starostwem Powiatowym w Bieruniu odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. W tym roku obchody policyjnego święta miały nieco inny charakter. Uroczystość została przeprowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Uczestniczyli w niej wyłącznie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu i Starosta Bieruńsko-Lędziński.

Uroczystość związana z obchodami Święta Policji została poprzedzona złożeniem przez kierownictwo bieruńskiej jednostki wieńca pod obeliskiem upamiętniającym aspirantów Policji Województwa Śląskiego - Walentego Piekorza i Wilhelma Spyrę, którzy zostali zamordowani przez NKWD w 1940 roku. Ich pamięć, podczas uroczystości uczczono minutą ciszy.

Uroczysta akademia rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego, po którym gospodarz spotkania Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu insp. Sławomir Sałbut przywitał zebranych funkcjonariuszy i pana starostę. Szef bieruńskiego garnizonu podziękował policjantom i pracownikom Policji za ich trudną i wytężoną służbę i pracę, a także pogratulował wszystkim wyróżnionym i awansowanym.

W tym roku awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało w sumie 31 funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów awansowało 19 policjantów, w korpusie podoficerów – 10, a w korpusie szeregowych – 2 policjantów. Ponadto pięciu funkcjonariuszy, którzy w ostatnim półroczu wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego i uzyskali najlepsze wyniki w służbie, zostało docenionych przez starostę Bernarda Bednorza. Otrzymają oni nagrody pieniężne.

Wszystkim nominowanym i wyróżnionym gratulujemy, a z okazji Święta Policji wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak i w osobistym.

 • Komendant Powiatowy Policji w BIeruniu składa wieniec pod obeliskiem. Na drugim planie stoi Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
 • Policjanci stoją przy obelisku, widać ich od tyłu. W tel flaga biało-czerwona na maszcie
 • Dowódca zbiórki melduje gotowość Komendantowi Powiatowemu Policji w Bieruniu
 • Policjanci na uroczystej akademii
 • Policjanci na uroczystej akademii
 • Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu stoi przy mównicy. W tle widać dwoje policjantów
 • Policjanci na uroczystej akademii
 • Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu stoi przy mównicy (na pierwszym planie, widać go tyłem). Na drugim planie widać stojących w dwuszeregu policjantów
 • asp. szt. Szymon Jeleń - lektor, stoi przy mównicy
 • Policjanci na uroczystej akademii
 • Po lewej stronie stoi Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu - insp. Sławomir Sałbut. Po prawej stronie, przy mównicy - kadrowa, asp. szt. Barbara Baran
 • Na pierwszym planie, wlewej części fotografii widać fragment policjantki, na drugim planie stoją - starosta przy mównicy i policjanci
 • Policjanci na uroczystej akademii
 • Dowódca uroczystej zbiórki (po lewej) melduje Komendantowi Powiatowemu Policji w Bieruniu (po prawej) zakończenie uroczystości