Informacje kontaktowe - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe


Komenda Powiatowa Policji
w Bieruniu

ul. Turystyczna 1A
43-155 Bieruń

 

komórka organizacyjna telefon fax e-mail
 Centrala 47 85 272 00    

 Oficer Dyżurny - Stanowisko Kierowania KPP

47 85 272 55

 47 85 272 34 dyzurny@bierun.ka.policja.gov.pl

 Sekretariat Komendanta

 47 85 272 12  47 85 272 14 komendant@bierun.ka.policja.gov.pl
 Wydział Prewencji
   Sekretariat
   Zespół Zarządzania Kryzysowego
   Zespół ds. Nieletnich i Patologii
   Zespół ds. Wykroczeń
   Rewir Dzielnicowych

47 85 272 60
47 85 272 32
47 85 272 92
47 85 272 67
47 85 272 30
47 85 272 64 prewencja@bierun.ka.policja.gov.pl
 Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego  47 85 272 90  47 85 272 64 rd@bierun.ka.policja.gov.pl
 Wydział Kryminalny
   Sekretariat
47 85 272 80

47 85 272 84

kryminalny@bierun.ka.policja.gov.pl
 Zespół Kadr i Szkolenia  47 85 272 18   kadry@bierun.ka.policja.gov.pl
 Zespół Finansów i Zaopatrzenia 47 85 272 26   finanse@bierun.ka.policja.gov.pl

 

Ładowanie odtwarzacza...