Dla kandydatów

Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Kandydaci do pełnienia służby w Policji przyjmowani są we wtorki i środy w godz. 8.00 - 15.00.