Komendanci KPP Bieruń - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Kierownictwo

Komendanci KPP Bieruń

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

insp. mgr Sławomir SAŁBUT

 

Inspektor Sławomir Sałbut - Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego- 1996 r. Odbył kurs dla wykładowców i działaczy prowadzony przez Helsińską Fundację Ochrony Praw i Wolności Człowieka, przez co uzyskał rekomendację do popularyzowania wiedzy o prawach i wolnościach człowieka- 2001 r. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania i umiejętności menadżerskich na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- 2005 r.

W służbie od 1990 roku

 • od 1990 r.- policjant KRP w Wodzisławiu Śląskim
 • od 1994 r.- młodszy specjalista Sekcji II ds. Zwalczania Przestępstw Przeciwko Życiu i Zdrowiu  KRP w Rybniku
 • od 1996 r.- Specjalista Wydziału Prewencji KRP w Rybniku
 • od 1998 r.- Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce- Leszczynach KMP w Rybniku
 • od 2002 r.- Komendant Miejski Policji w Rybniku
 • od 2004 r.- Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Żorach
 • od 2006 r.- Komendant Miejski Policji w Żorach
 • od 21.05.2012 r.- Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowy Krzyż Zasługi - 2004 r.
 • Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant" - 2005 r.
 • Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant" - 2006 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 2007 r.
 • Srebrny Medal "Za Długoletnią Służbę" - 2017 r.

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu

mł. insp. mgr Jarosław DZIENDZIEL

 

Młodszy Inspektor Jarosław Dziendziel - Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – 2000 r., a następnie Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach – 2003 r. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania i umiejętności menadżerskich na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - 2006 r.

W służbie od 1993 roku

 • od 1993 r. - aplikant, a następnie policjant Plutonu Pogotowia Policyjnego i Patrolowania KRP w Tychach
 • od 1995 r. do 1996 r. powierzenie obowiązków st. asystenta Zespołu Wywiadowczego Wydziału Kryminalnego KRP w Tychach
 • od 1996 r. - st. policjant Zespołu Wywiadowczego Wydziału Kryminalnego KRP w Tychach
 • od 2000 r. detektyw, a następnie specjalista Referatu II Sekcji Kryminalnej KMP w Tychach
 • od 2003 r. do 2004 r. - powierzenie obowiązków Kierownika Referatu III Sekcji Kryminalnej KMP w Tychach
 • od 2004 r. - Kierownik Referatu III Sekcji Kryminalnej KMP w Tychach
 • w 2005 r. - powierzenie obowiązków Zastępcy Naczelnika Sekcji Kryminalnej KMP w Tychach
 • od 2006 r. - Zastępca Naczelnika Sekcji Kryminalnej KMP w Tychach
 • od 2007 r. - powierzenie obowiązków Naczelnika, a następnie Naczelnik Sekcji Sztab Policji KMP we Tychach
 • od 2009 r. - Naczelnik Wydziału Sztab Policji KMP w Tychach
 • od 2013 r. - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Tychach
 • od 01.12.2019 r. - powierzenie obowiązków Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu

Przyznane odznaczenia:

 • Srebrny Medal "Za Długoletnią Służbę" - 2017 r.